реальний


реальний
-а, -е.
1) Який існує в об'єктивній дійсності; дійсний; прот. уявний. || у знач. ім. реа́льне, -ного, с. Те, що існує в об'єктивній дійсності; протилежне уявне.
••

Реа́льна заробі́тна пла́та — кількість предметів споживання й послуг, що їх може мати трудящий на свою номінальну заробітну плату.

Реа́льна проце́нтна ста́вка — процентна ставка, очищена від інфляції.

Реа́льний обмі́нний курс — обмінний курс валют двох країн, підрахований з урахуванням рівня цін на товари в цих країнах.

Реа́льний това́р — товар з негайною поставкою або з поставкою у майбутньому, але який володіє індивідуальними властивостями, якостями, на відміну від абстрактного товару.

Реа́льні пода́тки — вид прямих податків, що їх стягують з окремих видів майна платника.

2) Який можна здійснити, виконати.
3) Який відзначається вмінням і здатністю правильно враховувати і тверезо оцінювати об'єктивні умови, можливості й т. ін.
4) заст. Який має практичне значення, практично потрібний.
••

Реа́льна шко́ла ; Реа́льне учи́лище — у дореволюційній Росії – середній навчальний заклад, в якому віддавалася перевага природничим і точним наукам.

5) рідко. Реалістичний.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Смотреть что такое "реальний" в других словарях:

  • реальний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • газ реальний — газ реальный real gas reales Gas, Realgas – газ, що не підлягає рівнянню стану газу ідеального Клапейрона Менделєєва; на формі залежностей між його параметрами відбивається те, що молекули його взаємодіють між собою та займають певний об єм.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Красная гвардия (Россия) — Красная гвардия Активна в …   Википедия

  • пасив — у, ч. 1) Менш ініціативна, менш діяльна частина колективу, суспільства. 2) фін. Сукупність боргів і зобов язань підприємства, установи. Пасив банку. Підрахувати пасив. 3) Одна з двох частин бухгалтерського балансу, в якій на певну дату в… …   Український тлумачний словник

  • абстракціонізм — а, ч. Формалістичний напрям у живопису, послідовники якого зображують реальний світ як поєднання абстрактних форм (ліній, геометричних фігур) або колірних плям …   Український тлумачний словник

  • беквардейшн — а, ч., бірж. 1) Гра біржових гравців на зниження (депорт). 2) Ситуація при укладенні товарних ф ючерсних контрактів, коли ціни на реальний товар вищі за котирування по ф ючерсним контрактам …   Український тлумачний словник

  • виробничий — а, е. 1) Стос. до виробництва (у 1, 2 знач.). •• Виробни/ча сфе/ра сукупність підприємств, що виробляють матеріально речовий продукт і надають матеріальні послуги. Виробни/ча фу/нкція економіко математична залежність у формі зв язку між кількістю …   Український тлумачний словник

  • галюцинація — ї, ж. Неправильне слухове, зорове, дотикове, нюхове, смакове сприймання, зумовлене порушенням діяльності мозку або хворобливим станом організму. •• Антагоністи/чні галюцина/ції вербальні галюцинації, в яких спостерігаються зміни, протилежні їх… …   Український тлумачний словник

  • головка — и, ж. 1) Кулясте чи довгасте суцвіття або кулястий плід окремих рослин на кінці стебла. 2) Закруглене потовщення кінцевої частини чого небудь (зубця, стрижня і т. ін.). 3) рідко. Те саме, що голівка. 4) частіше мн. Передня частина чобота, що… …   Український тлумачний словник

  • дійсний — а, е. 1) Який насправді існує або існував; реальний. || у знач. ім. ді/йсне, ного, с. Реально існуюче. •• Ді/йсне число/ мат. позитивне число, від ємне число (в тому числі й ірраціональне) або нуль. Дійсний ри/нок ек. ринок, на якому дилер може… …   Український тлумачний словник

Книги

Другие книги по запросу «реальний» >>